BEAUTY

Nie je nič krajšie ako prechádzka... Stačí len intenzívne vdychovať vôňu prírody a nechať si vlasy povznášať jemným vánkom... sadnúť si na lavičku a vnímať teplo slnečných lúčov... tešiť oči pohľadom na kvitnúce čerešne, púpavy, sedmokrásky :)

There is nothing more beautiful than a walk ... You just intensively breathe the scent of nature and let the gentle breeze uplifts your hair... sit on the bench and perceive warmth of sunlight ... please your eyes with views on flowering cherries, dandelions, daisies :)


1 comment: